REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepzrowerami.pl
§ 1.Definicje
1. Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady stosowania kart podarunkowych w sklepie internetowym
www.sklepzrowerami.pl
2.
Wydawca - MAKAK Karol Popławski, ul. Filtrowa 83/8, 02-032 Warszawa, NIP: 526-258-09-69, REGON: 140427187,
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=37207b73-aa94-4c9c-9158-50d3940da611
3.
Karta podarunkowa - kupon w formie kodu wygenerowanego przez sklep www.sklepzrowerami.pl w formie elektronicznej o
określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym
www.sklepzrowerami.pl
4. Nabywca - osoba, która nabywa od Wydawcy kartę podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
5.
Użytkownik - posiadacz karty podarunkowej.
6.
Kod - unikalny numer wygenerowany przez sklep www.sklepzrowerami.pl przypisany każdej Karcie podarunkowej niezbędny
do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości Karty podarunkowej.
7.
Produkty - dostępne towary oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.sklepzrowerami.pl, z wyjątkiem Kart
podarunkowych oraz kuponów rabatowych.
§ 2. Informacje ogólne
1. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy karty podarunkowej oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy
pomocy Karty podarunkowej za Produkty nabywane przez Użytkownika.
2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty
podarunkowej. Zapłata za kartę podarunkową może nastąpić przez szybki przelew PayU lub przelew tradycyjny.
3. Karta podarunkowa może być wykorzystana jednorazowo wyłącznie do nabywania Produktów
4. W przypadku chęci wykorzystania Karty podarunkowej na produkt posiadający status „Na zamówienie” przed złożeniem
zamówienia należy skontaktować się z obsługą sklepu w celu zweryfikowania możliwości zamówienia produktu.
5. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Nabywca, który nabył Kartę
podarunkową, może odstąpić od umowy dotyczącej Karty podarunkowej na zasadach wskazanych w regulaminie sklepu
www.sklepzrowerami.pl bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Karty podarunkowej poprzez
złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. Jeżeli Karta podarunkowa została wykorzystana w całości lub części
do momentu, w którym termin do odstąpienia od umowy na Kartę podarunkową upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do
zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty podarunkowej, która została zrealizowana. Odstępując od
umowy Nabywca godzi się na dezaktywację Karty podarunkowej.
6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę/Użytkownika Karty podarunkowej osobom
nieupoważnionym.
7. Karta podarunkowa jest ważna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty zaksięgowania wpłaty za kartę podarunkową na
koncie bankowym Wydawcy. Po przekroczeniu daty ważności Karta staje się nieważna.
8. Karta podarunkowa nie obejmuje kosztów wysyłki nabywanych Produktów, które Użytkownik jest zobowiązany uiścić przy
dokonaniu zamówienia. Zrealizowane zamówienie wysyłane jest przesyłką kurierską. Można je też bezpłatnie odebrać po
wcześniejszym potwierdzeniu przez obsługę www.sklepzrowerami.pl w jednym ze sklepów stacjonarnych WygodnyRower
(adresy sklepów stacjonarnych dostępne są na stronie internetowej: https://wygodnyrower.pl/naszesklepy/
).
9. Karty podarunkowe są dostępne w następujących nominałach: 1,00 zł (wpisz w koszyku ilość sztuk, np. 1350 sztuk = 1350 zł;
565 sztuk = 565 zł), 50,00 zł, 150,00 zł, 500,00 zł
§ 3. Zasady korzystania z kart podarunkowych
1. Nabywca otrzymuje na podany adres e-mail po opłaceniu zamówienia kod karty podarunkowej.
2. Karta podarunkowa ma charakter karty na okaziciela. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, ani zniszczenie
Karty podarunkowej.
3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych mailowych oraz teleadresowych niezbędnych do
realizacji wysyłki Karty podarunkowej w formie elektronicznej.
4. Aby zrealizować Kartę podarunkową, należy wprowadzić jej Kod w polu „Kupony” w koszyku swojego zamówienia. Wartość
Karty podarunkowej zostanie automatycznie odjęta od wartości zamówienia.
5. Kod Karty podarunkowej nie łączy się z kuponami rabatowymi oraz kodami innych Kart podarunkowych.
§ 4. Rozliczenia i reklamacje
1. Wydanie Karty podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, ani podatkiem
dochodowym. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty podarunkowej, ma prawo,
na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie,
niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

2. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Karty podarunkowej będą rozpatrywane
przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną na stronach sklepu www.sklepzrowerami.pl (
https://sklepzrowerami.pl/content/9-
zwroty
).
3. Przy użyciu Kart podarunkowych nabywać można dowolne Produkty będące aktualnie w ofercie, przy czym:
A. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa, niż wartość Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do
zwrotu niewykorzystanej kwoty pozostałej na Karcie podarunkowej, z zastrzeżeniem prawa odstąpienia. Kwota pozostała
na Karcie podarunkowej może być wykorzystana przy realizacji innego zamówienia.
B. Jeżeli wartość zamówienia jest wyższa, niż wartość Karty podarunkowej, wartość Karty podarunkowej jest
odejmowana od wartości zamówienia, a Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty zamówienia.
4. Przy zakupie Produktów przy pomocy Karty podarunkowej nie jest możliwy zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia przez
Nabywcę od umowy kupna Produktu. W takim przypadku Nabywcy wydana zostanie kolejna Karta podarunkowa na kwotę
odpowiadającą cenie zwróconego Produktu).
5. Zasady odstąpienia od umowy kupna Produktu określone są w Regulaminie sklepu internetowego www.sklepzrowerami.pl
§ 5 . Postanowienia końcowe
1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Karty podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,
akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzega
jego zapisów.
2. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak
również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta podarunkowa jest elektroniczną formą bonu towarowego.
3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.sklepzrowerami.pl
4. Reklamacje związane z wykorzystaniem karty podarunkowej należy zgłaszać do www.sklepzrowerami.pl, zgodnie z
regulaminem sklepu. Regulamin sklepu internetowego www.sklepzrowerami.pl jest dostępny na stronie:
https://sklepzrowerami.pl/content/44-regulamin-kart-podarunkowych
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy regulaminu sklepu internetowego
www.sklepzrowerami.pl oraz odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
Obsługa sklepu: tel. 888 949 949 (pon.–pt. 9:30–16:30), e-mail: info@sklepzrowerami.pl


 

 

Dlaczego SklepzRowerami.pl?


  • Szybka dostawa

    Przesyłki realizujemy z własnych magazynów, dzięki czemu nie czekasz na potwierdzenie dostępności towaru. Dostawa firmą kurierską trwa zwykle jeden dzień.


  • Fachowa obsługa

    Nasi specjaliści doradzą Państwu przy wyborze sprzętu oraz odpowiedzą na pytania dotyczące towaru.


  • Bezpieczna płatność

    Umożliwiamy płatność kartą (PayU), za pobraniem, ratalnie oraz tradycyjnym przelewem.

SKLEP CENTRUM

ul. Smolna 10, 00-375 Warszawa, tel. 787 386 386

Kliknij tu i sprawdź jak dojechać
          

SKLEP MURANÓW

ul. Stawki 3, 00-193 Warszawa, tel. 888 498 498

Kliknij tu i sprawdź jak dojechać
  

SKLEP MOKOTÓW

ul. Wiktorska 89, 02-562 Warszawa, tel. 888 500 806

Kliknij tu i sprawdź jak dojechać

SKLEP BIELANY

ul. Podleśna 52, 01-673 Warszawa, tel. 881 386 386

Kliknij tu i sprawdź jak dojechać

SKLEP CZERNIAKÓW

ul. Czerniakowska 139, 00-453 Warszawa, tel. 733 386 386

Kliknij tu i sprawdź jak dojechać

SKLEP OCHOTA

ul. Niemcewicza 7/9, 02-0223 Warszawa, tel. 730 321 321

Kliknij tu i sprawdź jak dojechać

SKLEP ODOLANY

ul. Kasprzaka 96, 01-234 Warszawa, tel. 690 386 386

Kliknij tu i sprawdź jak dojechać
Mapa